نقش پدران در کاهش آسیب دختران

نقش پدران در کاهش آسیب دختران

در مسیر آموزش و ترویج مهارتهای فرزندپروری و پیشگیری ازآسیب های نوجوانان و جوانان روزپنج شنبه تاریخ 28 آذر ماه 92 در مدرسه راهنمایی سید آقا ،کارگاه آموزشی با موضوع "نقش پدران در کاهش آسیب دختران" در جمع بیش از 100تن از اولیای دانش آموزان برگزار شد و مدت 60 دقیقه بطول انجامید.

/ 0 نظر / 40 بازدید