نگاهی کوتاه به روابط قبل از ازدواج

فروتن روانشناس در گفتگو باخبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: رابطه هایی که با نیت ازدواج انجام می گیرد، فوایدی هم دارد برای مثال شناخت الگوهای جنسیتی و شناخت ضمنی خصوصیات اخلاقی طرف مقابل داشته باشیم، اما باید تاکید کرد که روابط قبل از ازدواج به نوعی تاثیر معناداری در فرآیندهای روانی افراد به خصوص دختران در آینده خواهد داشت، به این معنی که اگر دختری برای مدتی طولانی با پسری رابطه داشته باشد، پس از مدتی تمام احساسات، اختیارات و افکار او تحت تاثیر فرد مذکور قرار می گیرد و چیزی که امکان دارد در ادامه رابطه اتفاق بیفتد، این است که همه چیز در این بین پاره شود و نفر بعدی که در زندگی دختر می آید میراث ار خاطره ای است که خود فرد مقصر آن نیست.

/ 0 نظر / 7 بازدید