سیگار دروازه ی اعتیاد

مصطفی فروتن روانشناس و محقق علوم اجتماعی در خصوص سیگار و علل گرایش آن در میان کودکان و نوجوانان در تاریخ 4 اسفندماه با حضور در برنامه ی به خانه برمی گردیم به تشریح این مقوله پرداخت .

شایان ذکر است ادامه مباحث نیز در این حوزه در برنامه های آتی به تفصیل بیان خواهد شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید