آسیب شناسی افزایش سن ازدواج از سوی کارشناسان و صاحب نظران:&#

افزایش فاصله بین بلوغ جنسی و فیزیولوژیکی با بلوغ اجتماعی، رابطه معکوس بین افزایش سن ازدواج با فرصت فرزندآوری، آسیب های روانی و اجتماعی افزایش سن ازدواج و... از مواردی است که کارشناسان و مسئولان را نسبت به تغییر مشهودی که در بیش از یک دهه گذشته روند شتابناکی به خود گرفته نگران کرده است.

/ 0 نظر / 28 بازدید