متدولوژی زندگی برتر

کویر سرنوشت دریایی است که به آفتاب دل بست...

افزایش فاصله بین بلوغ جنسی و فیزیولوژیکی با بلوغ اجتماعی، رابطه معکوس بین افزایش سن ازدواج با فرصت فرزندآوری، آسیب های روانی و اجتماعی افزایش سن ازدواج و... از مواردی است که کارشناسان و مسئولان را نسبت به تغییر مشهودی که در بیش از یک دهه گذشته روند شتابناکی به خود گرفته نگران کرده است.


در ریشه یابی رشد این پدیده دلایل متعددی مطرح است. برخی از صاحب نظران براین باورند که این مشکل تنها به جامعه ما برنمی گردد وموضوعی است که جوامع دیگر نیز با آن درگیرند ودر واقع روندی است که در دنیا مشاهده می شود.به اعتقاد برخی، تحصیلات و اشتغال و مهارت های اجتماعی ازجمله فرآیند هایی است که خود به خود موجب افزایش سن ازدواج شده است. در واقع با تغییر شکل خانواده از مدل گسترده به هسته ای، روند مستقل شدن فرزندان در بازه زمانی طولانی تری اتفاق می افتد.
    عده ای نیز براین باورند که افزایش سن ازدواج وشکل گیری آن در جامعه که روند روبه رشدی را نشان می دهد به دلیل مشکلات درون جامعه، مثل مسائل اقتصادی است که موضوع اشتغال و تورم در درون آن قرار دارد و بحث افزایش سن ازدواج می تواند از اثرات ثانویه آن باشد.آمارها نشان می دهد که میانگین سن ازدواج در دهه گذشته در دختران 23 سال و در پسران 26 سال بود در حالی که امروز میانگین سنی ازدواج دختران به 26 سال و در پسران به 30 سال رسیده است.نظرات برخی از صاحب نظران حوزه ازدواج را که پاسخگوی «ایران» بودند، در ذیل می خوانید.
    شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یکی از صاحب نظرانی است که با حضور خود در جشنواره ازدواج به نقد دلایل افزایش سن ازدواج پرداخت و یکی از دلایل روند افزایش سن ازدواج جوانان در دهه های اخیر را عملیاتی و اجرایی نشدن برنامه ها و سیاست های مرتبط با ازدواج جوانان مثل قانون تسهیل ازدواج و قانون ساماندهی ازدواج جوانان ذکر کرد که نیاز به بازنگری و آسیب شناسی دارند. او ارزش ها و هنجارهای ازدواج و تشکیل خانواده در بین جوانان را در حال تغییر می داند که اگر مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در حوزه جوانان صورت بگیرد نشان می دهد که بیشترین مطالعات در حوزه آسیب ها، انحرافات و مسائل اجتماعی جوانان اختصاص داشته و کمترین مطالعات به سنجش آرزوهای جوانان بویژه در ارتباط با مسائل آینده اختصاص دارد. حتی اهمیت سیاستگذاری درباره جوانان چنان است که در اکثر برنامه های پنج ساله توسعه جوانان بخشی را به خود اختصاص داده اند.
     او درباره دلایل افزایش سن ازدواج به «ایران» می گوید: نمی شود یک دلیل خاصی برای افزایش سن ازدواج ذکر کرد. فکر می کنم این موضوع یک پدیده جهانی است چراکه با توجه به تحولاتی که عصر حاضر به خود دیده در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسد که چندین عامل دخیل هستند از این رو باید بررسی شود و متناسب با آن عوامل برنامه ریزی شود. یکی از این عوامل همان ارزش ها، هنجارها و نگرش ها است که در واقع در جوانان تغییر کرده است. مطالعاتی که انجام شده نشان می دهد که 90 درصد جوانان ترجیح می دهند تحصیلات و شغل و درآمد اقتصادی داشته باشند و بعد برای ازدواج برنامه ریزی کنند. همه این ها تغییر دیدگاه ها و نگرش هاست. به نظر می رسد ازدواج در سن پایین ارزش نیست و باید در بین جوانان این نگاه را عوض کرد و با اقناع جوانان را مجاب کرد، منتهی مستلزم این است که ساختارها و ساز و کارهای لازم را در اختیارشان قرار دهیم. این وظیفه نظام ودولت است که به این مساله کمک کند.
    براساس بررسی های انجام شده در حال حاضر سن متوسط ازدواج در پسران 30 و در دختران 26 سال است. البته یک نگرانی در این باره وجود دارد که وقتی جوانی در این سن ازدواج می کند در فرزند آوری و باروری مشکل پیدا می کند. نگاه دیگر هم این است که سن زیستی جوانان ما با سن زیستی یک جوان 30 یا 40 سال متفاوت است و در واقع قابل مقایسه نیست. البته با توجه به پیشرفت های علم پزشکی این نگرانی هم حل شدنی است. باید گفت که متولیان ودست اندرکاران متعددی که در حوزه ازدواج فعالیت می کنند معتقدند با همگرایی و پرهیز از موازی کاری باید به یک برنامه مشترک و طرح های ملی بیندیشند که همه با هم کمک کنند چون این موضوع وظیفه یک دستگاه یا وزارتخانه نیست.
    محمود گلزاری معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز براین باور است که افزایش سن ازدواج دودلیل اقتصادی و فرهنگی دارد که عمده ترین مساله در اقتصاد اشتغال است. سهم کل حوزه اقتصادی بیشتر از 40 درصد نیست اما مشکلات فرهنگی سهم بیشتری را در این موضوع دارد که باید فرهنگ سازی کرد. از طرفی، افزایش حس مسئولیت و باور داشتن تقدس خانواده می تواند در ایجاد انگیزه در جوانان برای ازدواج موثر باشد. اینکه برخی از جوانان از خود ازدواج می ترسند و مقداری هم آزادی های قبل از ازدواج وجود دارد که موجب می شود تا لذت های گذرایی را به جوانان دهد نگران کننده است. و اما در مسائل اقتصادی باید دولت و خیرین پای کار بیایند. ما هم در حوزه فرهنگی نیز برنامه های متعددی را اعلام کردیم که بخش عمده آن برمی گردد به همکاری نهادهای فرهنگی در حوزه مشاوره های قبل و بعد از ازدواج که باید در سطح رسانه ملی مطرح شود. به نظر می رسد در حال حاضر میانگین سن ازدواج در مردان حدود 30 سال ودر دختران 26 سال است.
    بهمن بهمنی مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش وجوانان اعتقاد دارد: افزایش سن ازدواج تابعی از یکسری از متغیرها و مولفه هاست یعنی اصل آن به ارزش ها، نگرش ها و انتظارات برمی گردد. انتظارات غلط از ازدواج، نگرش های غلط و همچنین انتظارات غلط از همسر می تواند در این موضوع دخیل باشد. امروزه افراد ازدواج را محدودیت ومسئولیت تلقی می کنند اگرچه مسئولیت است ولی واقعیت این است که محدودیت نیست. ولی گاهی متاسفانه از مسئولیت نیز خارج می شویم. درباره اینکه می گویند اشتغال عامل تاخیر ازدواج است باید گفت الان عدد قابل توجهی از کارکنان دولت زن ومرد مجرد هستند. چند درصد، قطعی نمی توان گفت ولی قابل توجه است.
     از طرفی در برخی از مناطق تهران با اینکه مرفه هستند ولی آمار طلاق خیلی بالاست پس مسائل اقتصادی مهم ترین نیست بلکه یکی از مهم هاست. بنابراین ارزش و نگرش عواملی است که در کنار مسائل اقتصادی کمک کرده به اینکه آمار ازدواج کاهش پیدا کند. امروزه یکی دیگر از عواملی که دسترسی راحت به آن وجود دارد تنوع طلبی است. از طرفی فرصت هایی که موجب شده افراد همدیگر را بی قاعده ببینند نیز به آن اضافه شده و انگیزه هایی که زن یا مرد بخواهد یک رابطه خاص تشکیل دهد نیز همین طور، اینها جنبه های اجتماعی و فرهنگی است پس این موضوع چند عاملی وچند وجهی است.
    مصطفی فروتن روانشناس و محقق علوم رفتاری هم براین نظر است که: افزایش سن ازدواج به عنوان یکی از پیامدهای سختی معیشت مطرح است اما واقعیت این است که بیشتر از مشکلات اقتصادی بزرگترین مساله ای که روی جوانان تاثیر گذاشته است اثر مشاهده است یعنی مشاهده زندگی افرادی که متاهل هستند و به دلیل نداشتن کیفیت زندگی در گیرند. در رفتارهای آنها زندگی زناشویی دیده نمی شود.
    امروزه متاسفانه با یکسری مفاهیم برخورد می کنیم که روز به روز در حال افزایش است مثل نبودن تعهد. در واقع یکی از بزرگترین دلایل افزایش سن ازدواج این است که زندگی زناشویی بار مثبت و معنی داری ندارد. وقتی موضوعی رسمی می شود و پیوست قانونی و تعهد پیدا می کند اگر قانون آن درست واصولی نباشد رویکرد خوبی نخواهد داشت. امروزه متاسفانه اتفاق بدی که رخ می دهد این است که تصور ما از جامعه یک مجموعه خشن و ترسناک است در حالی که ذات انسان ذات امنیت طلب است پس اگر بتوانیم این مساله را از چرخه زندگی جوانان حذف کنیم می توانیم موفق باشیم.
    موضوع دیگری که مطرح است این است که ازدواج ها به صورت صنعتی شده است یعنی جوانان در ازدواج خود وارد یکسری حساب وکتاب ها می شوند که مشکل ساز است. از طرفی قوانین مربوط به طلاق وجدایی خانواده ها موجب دردسرهایی شده که جوانان را بی انگیزه می کند چراکه دیگر جوانان به دنبال دردسر نیستند و باید پیوست دردسر را از مساله ازدواج پاک کنیم که این همان ازدواج ساده است که وجود ندارد.

http://iran-newspaper.com/?nid=5885&pid=16&type=0

نوشته شده در دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()

دکتر مصطفی فروتن درگفتگوی اختصاصی با شفاآنلاینضمن بیان این مطلب درباره رابطه بین طلاق، اعتیاد و خشونت اظهار کرد: طلاق، اعتیاد و خشونت از دیر باز در دوره های مختلف وجود داشته است اما چیزی که در این مقطع زمانی شاهدش هستیم ترکیبی از این سه و تغییر شکلی است که وجود دارد و نرخ فراوانی باعث تفاوت این سه مقوله با یکدیگر شده است.

طلاق

فروتن درباره عوامل افزایش طلاق در جامعه اظهار کرد: متغییر های زیادی با توجه به فضای عمومی در جامعه برای جدایی وجود دارد که مشکلات و دغدغه های اقتصادی خانواده بدون شک یکی از شاخص ترین عوامل افزایش طلاق است.

وی افزود: در زمان ازدواج خانواده ها بحث هایی را در این زمینه انجام می دهند که خیلی از اتفاقات خوبی خبر نمی دهد و حتی برخی از افراد بر این باورند که این مبالغ سنگین در ازدواج نوعی تجملات به حساب می آید. درحالی که پشت این رسومات یکسری بحث ها و دیدگاه هایی وجود دارد.

روانشناس و پژوهشگر علوم رفتاری همچنین درباره نبود حمایت از طرف خانواده ها برای ازدواج فرزندانشان اظهارکرد: اگر حمایت اقتصادی از طرف هردو خانواده برای ازدواج زوج وجود نداشته باشد و دو جوان نتوانند در شرایط خوبی ازدواج کنند مسلما دچار چالش های اقتصادی در زندگیشان می شوند و این چالش ها اتفاقات بدی را در پی خواهد داشت.

وی عامل دوم طلاق را نداشتن مهارت های زندگی دانست و عنوان کرد: نداشتن مهارت های زندگی باعث طلاق و از هم پاشیدگی زندگی جوانان می شود و یکی از زیر شاخه های آن نداشتن مهارت گفت وگو است.

فروتن ادامه داد: برخی از افراد اینطور فکر می کنند که زوج خوب کسانی هستند که باهم مشکل و اختلاف نظر نداشته باشند و اگر نظر خود را بگویند باعث کدورت و رنجش طرف مقابل شان می شود .اما این زوج در نهایت به سمت وسویی می روند که هرکدام برای خود صفحه جدیدی از زندگی را درست خواهند کرد و شبکه های جدید اجتماعی باعث جدایی بیشتر این زوج ها می شود.

اعتیاد

روانشناس و پژوهشگر علوم رفتاری درباره اعتیاد موجود در جامعه نیزگفت: مبحث اعتیاد به دنبال افزایش مشغله های روزمره زندگی، فقدان کارآمدی فردی و سودجویی های مختلفی که متاسفانه سوداگران مرگ در قالب مواد افیونی و مواد محرک در سطح اجتماع  دارند به وجود آمده است .و متاسفانه فقدان سرگرمی و شغل باعث کشیده شدن افراد جامعه  به این سمت و سو می شود.

وی اضافه کرد:بررسی ها نشان می دهد در 68 درصد موارد اعتیاد به دنبال بیکاری به وجود می آید و درواقع ذهن بیکار همیشه کارگاه شیطان می شود. و باتوجه به فقدان برنامه ریزی مبهمی که در این زمینه وجود دارد در آینده ما به سمت وسویی خواهیم رسید که اساسا برنامه ریزی ها خود باعث به وجود آمدن گرایش به اعتیاد خواهند شد.

خشونت

فروتن درباره عوامل به وجود آمدن خشونت در جامعه هم خاطرنشان کرد: یکی از خشونت هایی که در اجتماع امروز دیده می شود تحت تاثیر سوء مصرف مواد محرک و ازدواج ناموفق جوانان است.

وی افزود: مواد مخدر این روزها باعث افزایش هیجان در بین افراد می شود. و اساسا با توجه به شرایطی که در این ماده محرک وجود دارد متاسفانه ما می بینیم که اتفاقاتی از جنس اعتیاد در زمان گذشته نیست و توهم های ناشی از اعتیاد باعث افزایش نزاع ها می شود .و اگر آسیب شناسی درستی در این قضیه انجام شود خواهیم دید که اکثر افرادی که درگیر مسائل خشونت های اجتماعی می شوند به نوعی درگیر سوء مصرف مواد مخدر هستند و اتفاقاتی که در طول زندگی برایشان افتاده باعث به وجود آمدن این مثلث خطرناک اعتیاد، طلاق و خشونت می شود که جوانان درگیر آن هستند.

راهکارهای رفع مشکل

روانشناس و پژوهشگر علوم رفتاری درباره راهکارهایی برای رفع این مشکل می توان ارائه داد گفت: رفع این مشکل به سه بعد بستگی دارد. بعد اول، فردی است یعنی خود فرد به عنوان کسی که شاید در سنین کودکی مهارت کافی نداشته و زمانی که به سن بلوغ رسیده باید بر این باور باشد که آموزش هایی که می تواند ببیند در این فضا قرار بگیرد و اساسا اشتغال داشتن و در جریان بودن می تواند برای خود آن فرد بسیار مهم و حیاتی باشد.

بعد دوم خانواده ها هستند که می توانند در این قضیه تاثیرگذار باشند.چراکه تمام اتفاقات از خانواده که محور و پایگاه در اجتماع است شروع می شود.

فروتن اضافه کرد: متاسفانه خانواده ها این روزها از توان مدیریت، توان راهبری و علم کافی برای راهبری برخوردار نیستند و برخی از ضد ارزش ها را در خانواده ارزش حساب می آورند.

وی ضمن پیشنهاد به خانواده ها که باید بیاموزند و بیاموزانند گفت: در سطح شهر و محله ها کلاس هایی برای آموزش مهارت های زندگی به خانواده ها برپا می شود که افراد می توانند به صورت رایگان در آنها شرکت کنند تا شرایط زندگیشان را بهبود بخشند.

روانشناس و پژوهشگر علوم رفتاری بعد سوم این راهکار را حاکمیت دانست و بیان کرد: به زن و مردی که 12 ساعت بیرون از خانه کار می کنند و پس از بازگشت به خانه دیگر توانی برای حرف زدن با یکدیگر ندارند نمی شود خرده گرفت .پس در اینجا این گروه حاکمیت و سیاستگذاران هستند که باید با تسهیل در معیشت اجتماعی وشرایط زندگی فضای زمانی بیشتری را برای کنار هم ماندن افراد خانواده فراهم کنند.

فروتن در پاسخ به این سوال که اگر ما با همین شرایط جلو برویم و هیچکدام ا از افراد این سه بعد کاری را برای بهبود پیدا کردن شرایط اجتماعی انجام ندهند چه خواهد شد گفت: ما الان در جامعه خاکستری رنگ زندگی می کنیم. و در روانشناسی رنگ ها اگر خاکستری در کنار رنگ دیگری قرار بگیرد خودش را به آن نزدیک می کند و در شرایط کنونی متاسفانه رنگ خاکستری در حال خودنمایی است و ادامه این روند به رنگ مشکی ختم خواهد شد. به این منظور که ما به سمت و سویی می رویم که نرخ فرزند پروری و فرزندآوری صفر می شود.

وی ادامه داد: اگر با این روند پیش برویم درآینده ای نزدیک نقش ازدواج کاملا بی محتوا خواهد شد و مسئولیت پذیری و تعهد کاملا از بین خواهد رفت. و در حقیقت مسیر روزمرگی تا آنجا پیش می رود که عصر کنونی زندگی ما (عصر صنعتی) به عصر فردگرایی تبدیل خواهد شد و هیچکس جز به خودش به کس دیگری نگاه نخواهد کرد . نتایج این قضیه نیز درنهایت ما را به جایی خواهد رساند که دچار یک انزوای اجتماعی خواهیم شد که حتی می تواند به شکست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شود و یک جامعه انسانی را زمین بزند.

فروتن در پایان خاطرنشان کرد: این روند اتفاقی است که اگر همین الان هم بخواهیم جلوی آن را بگیریم باید کلی انرژی بگذاریم وای به روزی که اوضاع از این هم بدتر شود،اما انشاالله بتوانیم با کمک این سه گروه این کار را انجام دهیم و اوضاع را بهبود بخشیم.

http://shafaonline.ir/fa/news/41965/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

نوشته شده در شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ توسط نام آوران نظرات ()

دکتر مصطفی فروتن در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: به طور کلی مسائل اقتصادی، فردی و اجتماعی مخاطراتی میان زوجین ایجاد می کنند که با آگاهی از آنها و اقدام برای حل شان  می توان به تداوم زندگی مشترک نیز قوت بخشید.

مسائل اقتصادی

وی ادامه داد: مسائل اجتماعی که به طور معمول به دنبال چشم و هم چشمی، آینده نامعلوم، فقر و... ایجاد می شود به طور معمول میزان فاصله زن و شورهر را افزایش می دهد.

عوامل فردی

وی با اشاره به این که عوامل فردی به خود فرد بر می گردد؛خاطرنشان کرد: در واقع زن و مرد با رویکردهای متفاوتی نظیر فرهنگ و باورهای متفاوت وارد زندگی مشترک می شوند که گاهی در برهه ای از زمان با مشکلاتی مواجه می شوند.

وی فقدان مهارت های ارتباطی اصولی و سردی و سرد مزاجی را از عواملی برشمرد که میان زن و شوهرها ایجاد اختلاف می کنند.

عوامل اجتماعی

پژوهشگر علوم رفتاری با اشاره به این که برخی عوامل اجتماعی به ایجاد یکسری از مشکلات میان زوجین دامن می زنند؛ به شفا آنلاین گفت: در گذشته نه چندان دور شاهد تبعات ناشی از نقش ماهواره ها در روابط زوجین بودیم؛ بعد فیس بوک و در حال حاضر هم برنامه های نصب شده روی گوشی های هوشمند...

فروتن با اشاره به مشکلاتی که رابطه زن و شوهرها را به مخاطره می کشاند در خصوص تبعات فردی نیزگفت: شاخص ترین اتفاق ناشی از آن افسردگی، بی انگیزگی، تمایل به گوشه گیری و انزواطلبی است.

وی ادامه داد: در بعد خانواده نیز می توان به طلاق های عاطفی، طلاق های شناسنامه ای، خانواده گسیختگی، پرخاشگری، خاکستری شدن فضای زندگی و... اشاره کرد.

این روانشناس ،تمایل به افزایش طلاق و توقف  فرزندآوری  را از تبعات مخاطرات اجتماعی دانست که زندگی زوجین را با مشکل مواجه می سازد.

وی حمایت های اصولی خانواده ها را برای حل مشکلات زوجین بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: زمان وقوع مشکلی میان یک زوج به طور معمول فردی حکم کدخدا را پیدا می کند که به هر یک از آنها می گوید تو کوتاه بیا در حالی که این گونه مشکل حل نمی شود و در واقع خاک ریختن روی آن است.

وی افزود: زمانی که خانواده به فرزندش می گوید؛ برو جلو اگر به مشکل خوردی ما هستیم؛ یا اگر نتوانستی زندگی کنی طلاق بگیرباید بدانند که صددرصد اشتباه می کنند. در حالی که در حمایت اصولی خانواده گاهی باید از حمایت های ظاهری و صوری دست برداشت و تصمیم گیری درست را به فرزندان سپرد.

فروتن خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش قابل توجهی از در آمد طبیعی افراد صرف هزینه های سکونت می شود بنابراین این امر به عنوان بزرگ ترین دغدغه افراد محسوب می شود.

وی افزود: حال اگر وضعیت اقتصاد و درآمد فردی مطلوب نباشد به سلامت روانی خانواده آسیب وارد می کند؛ بنابراین وضعیت مطلوب یا نا مطلوب اقتصادی بر روان افراد تأثیرگذرا است.

ارائه سیستم های کارشناسانه حمایتی به موقع برای قبل و بعد از ازدواج

پژوهشگر علوم رفتاری تأکید کرد: باید توجه داشت که مجردها تأثیر غیر قابل انکاری بر روابط افراد متأهل دارند؛ برای نمونه فرد متأهلی که زیر بار فشارهای اقتصادی و سایر مسائل غرق است، در صورت مقایسه شرایطش با دختر و پسری که بدون تعهد با هم پیش می روند و مشکلات وی را تجربه نمی کنند ناخودآگاه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت وزمینه سازبروز مشکلات جدی خواهد شد.

وی اظهار داشت: البته منظورمان از حمایت های به موقع تنها برای ازدواج نیست بلکه بعد از ازدواج نیز وجود بسته های حمایتی برای زایمان و... هم برای شادی و خوشبختی زوجین بی تأثیر نیست.

http://shafaonline.ir/fa/print/39950

نوشته شده در شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()

خانواده، یک سیستم اجتماعی است.این سیستم و سازمان اجتماعی در طول تاریخ، نقش حیاتی برای رشد و پیشرفت و اجتماعی شدن نوع انسان ایفا کرده است.خانواده بدون شک مهم ترین سازمانی است که بستر ساز رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی کودک و عامل رسیدن وی به تعادل فیزیکی و روانی و اجتماعی است. رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را در بر می گیرد. چگونگی آغاز و شکل گیری روابط در رفتارها و برخوردهای بعدی آنها اثر گذار است و می تواند زوجین و فرزندان را تحت تأثیر مثبت یا منفی خود قرار بدهد.رضایت زناشویی یکی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل در تداوم یک زندگی موفق، سالم و شاد، محسوب می شود. در شناسایی عوامل مؤثر در رضایت مندی زناشویی متخصصین توافق نظر دارند که موفقیت در ازدواج مستلزم توانایی و مهارت های خاصی در طرفین می باشد که یکی از آنها، مهارت های ارتباطی و حل مسئله می باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تغییرات خاصی را در نگرش به ازدواج و انتظارات طرفین از زندگی مشترک ایجاد نموده است. عدم استفاده از مهارت های لازم برای شروع و ادامه زندگی زناشویی لذت بخش می تواند منجر به تنهایی، بیماری جسمی و فشار روانی، احساس عدم صلاحیت و نارضایتی شغلی، مشکلات خانوادگی و حتی مرگ شود. مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر برای انجام مسئولیت های
اجتماعی، انجام تصمیم گیری های صحیح، حل تعارض ها و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند.امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. پژوهش های
بی شماری نشان داده اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی و عاطفی ریشه های اجتماعی دارند. برای غلبه بر مشکلات فردی و اجتماعی باید
توانایی های روانی – اجتماعی افراد را بالا برد. یکی از راه های بالا بردن توانایی های افراد آموزش مهارت های زندگی به آنان است.دکتر مصطفی فروتن روانشناس می گوید:"متاسفانه جوانان آموزش‌های لازم را برای تشکیل زندگی مشترک نمی‌بینند.آنان علاقه‌مند به خوشبختی هستند اما زمانی که از جوانان درباره تعریف خوشبختی می‌پرسیم، این افراد مصداق‌هایی را برای خوشبختی ذکر می‌کنند که منجر به این وضعیت نمی‌شود. از سوی دیگر افزایش سطح تحصیلات دختران و پسران موجب بالا رفتن توقعات آنها شده است و همین امر در کاهش ازدواج تاثیر دارد. سایت‌های همسریابی نیز با هدف کسب درآمد فعالیت می‌کنند و در روند ازدواج صحیح اختلالاتی را به وجود می‌آورند.این در حالی است که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. لازم است آموزش‌های لازم را به جوانان در این زمینه بدهیم این در حالی ا‌ست که تمام تبلیغات حتی در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی در جهت عکس این موضوع است".با توجه به شرایط حاکم بر جامعه امروز، ازدواج سالم نیاز به آموزش و برنامه‎ریزی دارد. در واقع وقتی شخصی تصمیم به ازدواج می‎گیرد باید قبل از هر اقدامی در موسسات مشاوره‎ای و آموزشی حضور یافته و آگاهی خود را در این رابطه افزایش دهد.علاوه بر ارتقای مطالعه و شرکت در کلاس‎های آموزشی، بهتر است دو طرف مدت سه تا شش ماه را با جهت‎دهی خانواده‎ها و بدون جاری ساختن عقد با یکدیگر در ارتباط باشند، البته طرفین باید به بلوغ فکری رسیده باشند و در نظر بگیرند که لزومی ندارد همه اقوام از دوران نامزدی آن‎ها باخبر شوند. متاسفانه امروزه مهم‏‌ترین علت شکل‎گیری اختلاف بین زوجین، عدم درک متقابل و فقدان علایق مشترک است که همین امر نیز به خودی خود از نبود شناخت قبل از ازدواج ناشی می‌شود، چرا که زوجین باید در نظر داشته باشند زندگی مشترک شباهت زیادی به یک شراکت کاری دارد، هیچ قطعیتی وجود ندارد و جزییات برخورد با مشکلات احتمالی به صورت کتبی بیان می‌شود.زوجین باید همیشه هم‌سو با شرایط حاکم بر جامعه حرکت کنند و بر ویژگی‎های جسمانی و روحی یکدیگر واقف باشند. در واقع زن و مرد باید در نظر داشته باشند که هر شخصی برای تطبیق با زندگی مشترک، در وهله اول باید تغییر را از خود شروع کند و فکر تغییر دادن شخصیت طرف مقابلش را از ذهن بیرون کند.دکتر مهدی بیاتی روانشناس در این باره معتقد است:"به جوانان در زمینه ازدواج، چگونگی همسرداری و روابط خود با پدر و مادر آموزش کافی نمی‌دهیم و سیستم آموزشی ما در این زمینه تعطیل است. بنابراین چگونه انتظار داریم آمار طلاق کاهش یابد؟ تا زمانی که صدا و سیما بیشتر به تبلیغات توجه می‌کند تا برنامه‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه مشکلات جوانان و موضوعات آنان دستخوش بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد، نباید توقع داشته باشیم که آنان بتوانند در حوزه همسریابی و همسرداری موفق عمل کنند. متاسفانه چون جوانان در زمینه ازدواج و همسرداری اطلاعات لازم را ندارند،به سایت‌های همسریابی مراجعه می‌کنند، این در حالی است که سایت‌های همسریابی به منظور کسب درآمد فعالیت می‌کنند و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند".دو انسان با فرهنگ، منش، خانواده و نگرش های متفاوت در زیر یک سقف زندگی مشترک خود را آغاز می کنند. در حالی که هیچ نهادی برای آشنایی آنان با مسائل زندگی تلاش و اقدامی نمی کند و این امر باعث می شود تا امروز با آمار نگران کننده ای در خصوص طلاق و زنان مطلقه مواجه باشیم.در کشور ما هیچ نهادی،
مهارت های زندگی را به نسل جوان آموزش نمی دهد و این امر در کنار مشکلاتی از جمله مهیا نبودن امکانات زندگی باعث شده تا بسیاری از ازدواج ها در سال اول زندگی به طلاق ختم شود. تجهیز همسران به مهارت های
ازدواج، با مطالعه کتب علمی، دینی و روان شناسی تا حدود زیادی ممکن می شود؛ اما از مسئولیت مسئولان و نهادهای فرهنگی در زمینه آموزش مهارت های ازدواج به زوجین و به ویژه جوانان در سن ازدواج، نمی کاهد.امیر عبدالحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور و عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در خصوص آموزشی که در حال حاضر به زوج های جوان داده می شود می گوید:"کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند 2 تا 4 ساعت آموزش و مشاوره ازدواج می‌بینند و یک نفر برای زوجین سخنرانی می‌کند که معلوم نیست روان‌شناس است یا مشاور، اما در کل این جلسه متاسفانه صوری است و بعضا‌ در حدود یک ساعت هم تمام می‌شود. 43 تا 47 درصد طلاق‌ها در 5 سال آغاز زندگی زوجین شکل می‌گیرد،محدوده سنی زوجینی که طلاق می‌گیرند بین 19 تا 29 سال است و برخی هم با دارا بودن یک یا 2 فرزند تن به جدایی داده‌اند.ما پیشنهاد داده‌ایم به جای 2 تا 4 ساعت آموزش که قبل از مراسم عقد رسمی انجام می‌شود‌، این سازمان حدود 12 ساعت کار مشاوره‌ای برای کسب مهارت‌های زندگی در قالب فیلم و بسته‌های آموزشی انجام دهد و 2 سال این آموزش‌ها تداوم داشته باشد و هر زوج تحت نظر یک روان‌شناس یا مشاور خانواده باشند تا با راهنمایی آنها زندگی زوجین از سال اول مستحکم شود.اگر سال اول زندگی مشترک اعتماد زوجین به هم شکل گیرد، این زندگی دوام پیدا می‌کند، چون خیلی از مشکلات سال اول زندگی به این دلیل است که زوجین آگاهی لازم را ندارند و اگر مسئولان این فرصت را فراهم کنند و طرح جامع روان‌شناس خانواده اجرا شود، بسیاری از زندگی‌ها به طلاق منجر نمی‌شود.اگر این طرح اجرا شود یک زوج بعد از هر سئوال به مشاور خانوادگی خود مراجعه می‌کند، نه بعد از اینکه مشکلات حاد شده و راهی جز جدایی باقی نمی‌ماند‌. این در حالی است که زوجین در مشاوره گرفتن‌ها مهارت‌های زندگی را کسب می‌کنند".ترس از دست دادن طرف مقابل، سئوال نپرسیدن، ارتباط جنسی قبل از ازدواج، در ارتباط نبودن خانواده ها، تسلیم زرق و برق زندگی مادی شدن و نبود دوره کافی برای آشنایی بیشتر از اشتباهات اساسی است که دختران و پسران قبل از ازدواج با آن مواجه هستند.آموزش های
مهارت های زندگی مبتنی بر آموزه های دینی و ملی تضمین کننده دوام زندگی مشترک خانواده ها و زوج های
جوان است.این آموزش ها باید در سطح وسیع ، به طور برنامه ریزی شده و با استفاده از اساتید مجرب در سطح دانشگاه ها به جوانان و دانشجویان ارائه گردد .آموزش های
پیش از ازدواج در سه مبحث آشنایی، نامزدی و ازدواج ضرورت دارد.برای انجام هرکاری باید مهارت های لازم مربوط به آن را کسب کرد و سپس در مورد آن اقدام کرد و با توجه به فرهنگ ایرانی، اسلامی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد تا دچار مشکل نشویم.

مصاحبت و همراهی،عشق و صمیمیت، شریک حمایت کننده، شریک جنسی و والد شدن از مهمترین دلایل درست ازدواج است.کسب آگاهی ها و اطلاعات لازم برای ایجاد یک رابطه سالم از عواملی است که در شناخت طرفین از یکدیگر بسیار کارآمد و در مهارتهای قبل از ازدواج جوانان موثر است.نیکوبرش،رئیس گروه برنامه‌ریزی و مشاور امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است مشکلات مربوط به ازدواج فرهنگی و زمینه‌ای است.وی مشکلات مربوط به ازدواج را به دو بخش فرهنگی و زمینه‌ای تقسیم‌بندی کرده و می گوید:"برای رفع مشکلات ازدواج باید یک نگاه فرهنگی و یک نگاه تدوین زمینه و بسترهای مناسب را داشته باشیم.در زمینه فرهنگی ما محتوای غنی داریم و دلیل بسیاری از آسیب‌ها، طلاق‌ها، فرار از ازدواج و ... به خاطر این است که نگاه به زندگی متعالی تدوین نشده است.

اگر کسب زندگی متعالی هدف ازدواج باشد و مهارت‌های مناسب نیز آموزش داده شود مشکلات فرهنگی ازدواج رفع می‌شود.همه دستگاه‌ها باید یک نگاه فرهنگی درست داشته باشند تا ذهنیت افکار عمومی در گزینش معیارهای زندگی اصلاح و آسیب‌ها مرتفع شود".«پیمان ازدواج» بیش از هر امری نیازمند تجهیز طرفین آن به آگاهی در زمینه مهارت های «شناختی»، «ارتباطی»، «رفتاری» و «مهارت حل تعارض» است. مهارت های همسری با یک دیگر پیوستگی زیادی دارند و کسب هر یک از مهارت ها با یادگیری و به کارگیری سایر مهارت ها دست یافتنی است. سوء تفاهم ها و نهایتاً فروپاشی خانواده، می تواند آثار زیان باری برای همسران، فرزندان و نهایتاً جامعه به دنبال بیاورد. با این حال، رویکرد ارائه خدمات در ایران، در حوزه مسائل خانواده بیش تر جهت گیری «درمانی» دارد و لازم است «پیشگیری»، «آموزش» و «پربارسازی ازدواج»، بیشتر مورد توجه نهادهای فرهنگی به ویژه رسانه ها
قرار گیرد؛ چرا که لازمه موفقیت در هر امری «آگاهی» است و عدم آگاهی، ضربه بزرگی است که بر پیکره هر اقدامی وارد می شود.

http://www.resalat-news.com/fa/?code=188262

نوشته شده در چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()

مصطفی فروتن، روانشناس، مدرس و محقق علوم رفتاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان در خصوص تبعات ناشی از تصمیمات هیجانی و پشیمانی بعد از طلاق گفت: در ساده ترین حالت و در تعریف عامیانه، طلاق معمولا یک واکنش هیجانی است که به دنبال بروز تنش ها بین زوجین اتفاق می افتد.

 فروتن با بیان اینکه واکنش هیجانی به معنای آن است که بعد از انجام آن پشیمانی به بار می آورد، خاطرنشان کرد: البته گاهی مواقع لازم و ضروری است که زوجین از هم جدا شوند و طلاق بگیرند.

وی اذعان داشت: اگر فرایند بعد از طلاق را بررسی کنینم تصمیم گیری بر اساس هیجان بزرگترین علت پشیمانی بعد از طلاق محسوب می شود.

 مدرس و محقق علوم رفتاری با بیان اینکه جنس بسیاری از طلاق ها از جنس هیجان بوده است، تصریح کرد: وقتی به هر دلیل ممکن، طلاق بین زوجین رخ می دهد پس از مدتی به دنبال رجوع مجدد هستند و تلاش می کنند تا روابط را ترمیم کنند.

 وی با اشاره به راهکارهای مقابله با رفتارهای هیجانی، اظهار داشت: زوجین وقتی در روابطشان دچار تنش و مناقشه می شوند باید واژه طلاق را از فهرست راه حل هایشان حذف کنند یعنی مفهوم طلاق را از گفتگوهامان برداریم.

 مدیریت هیجان داشته باشیم

 فروتن با بیان اینکه باید اثر موقتی بودن هیجانات را بشناسیم، تصریح کرد: اگر به هر دلیل هیجان زده هستیم باید بدانیم که این حالت گذرا و موقتی است و مدیریت هیجان داشته باشیم.

وی انتخاب های نامناسب را عامل بروز بسیاری از مشکلات برشمرد و افزود: زمانی که مواردی را اتنخاب می کنیم که با سرفصل های زندگی ما همخوانی و سازگاری موضوعی ندارد بعدها در زندگی با مشکل برخورد می کنیم.

 در انتخاب همسر دقت کنیم

 فروتن با اشاره به لزوم آموزش مهارت های زندگی، تأکید کرد: موظف هستیم تا شیوه و سبک زندگی درست را به فرزندانمان بیاموزیم.

 وی با بیان اینکه افراد، خانواده و اجتماع گروه های مخاطب هستند، اضافه کرد: مدارس و رسانه ها می توانند در راستای آموزش سبک زندگی، کنترل و مدیریت هیجان، شیوه های انتخاب درست و ... می توانند بسیار کمک کننده باشند.

 این روانشناس ادامه داد: باید از چنین فضاهایی استفاده کنیم و با رویکردهای آموزشی و موثر در راستای ارتقای سطح آگاهی زوجین و خانواده ها گام برداریم می توانیم در تصمیم گیری ها موفق عمل کنیم و تصمیم گیری ها و انتخاب هایمان دور از هیجان باشد.

http://www.shabestan.ir/detail/News/409343

نوشته شده در شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()

ک روانشناس گفت: متاسفانه جوانان آموزش‌های لازم را برای تشکیل زندگی مشترک نمی‌بینند. این در حالی است که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

دکتر مصطفی فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: مهم‌ترین و منحصربه‌فردترین کارکرد ازدواج ارضای نیاز جنسی است، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفته که رفع این نیاز در اولویت آخر قرار گرفته است و فرد ترجیح می‌دهد این مشکلات را تحمل کند اما تن به ازدواج ندهد.

وی با بیان اینکه مشکلات مختلفی در حال حاضر در فرآیند همسریابی وجود دارد، اظهار کرد: برخی از این مسایل مربوط به حوزه اجتماعی است. سرفصل مباحث اجتماعی، مشکلات معیشتی است و همین امر تاثیر زیادی بر آمار ازدواج گذاشته است. از سوی دیگر افراد به دلیل تبعاتی که ممکن است ازدواج برای آنها داشته باشد از بستن پیمان زناشویی خودداری می‌کنند چراکه در اطراف خود اشخاصی را می‌بینند که به علت فقدان مهارت‌های لازم پس از ازدواج دچار مشکل شده و از یکدیگر جدا شده‌اند.

این روانشناس با اشاره به موضوعات فرهنگی موثر بر کاهش ازدواج گفت: گسترش شهرنشینی، موجب تداخل فرهنگی شده است. به گونه‌ای که افراد نمی‌توانند همسر مناسبی را برای خود انتخاب کنند. ازسوی دیگر ارتباطات گسترش یافته است واین وضعیت هم می‌تواند جنبه‌ مثبت و هم جنبه‌ منفی داشته باشد. هرچند که گسترش ارتباطات باعث مجازی شدن آن و خواب‌رفتگی روانی افراد شده است.

فروتن در زمینه نقش خانواده‌ها در بی‌رغبتی جوانان به ازدواج اظهار کرد: خانواده‌ها با مشکلات تبعات ازدواج‌های ناپایدار دچار حساسیت‌های افراطی در انتخاب همسر برای فرزندان خود شده‌اند. از سوی دیگر متاسفانه برخی جوانان به تنوع‌طلبی روی آورده‌اند . آنان برای یافتن شخص مناسب برای خود به ارتباط با افراد مختلفی روی می‌آورند و همین امر پیامدهایی را برای آنان در پی دارد.

وی با اشاره به توقعات غیراصولی برخی جوانان از همسر آینده خود گفت: آنان علاقه‌مند به خوشبختی هستند اما زمانی که از جوانان درباره تعریف خوشبختی می‌پرسیم، این افراد مصداق‌هایی را برای خوشبختی ذکر می‌کنند که منجر به این وضعیت نمی‌شود. از سوی دیگر افزایش سطح تحصیلات دختران و پسران موجب بالا رفتن توقعات آنها شده است و همین امر در کاهش ازدواج تاثیر دارد. سایت‌های همسریابی غیر نیز با هدف کسب درآمد فعالیت می‌کنند و در روند ازدواج صحیح اختلالاتی را به وجود می‌آورند.

 

این روانشناس درباره تبعات کاهش ازدواج اظهار کرد: مهم‌ترین پیامد این وضعیت، افزایش سن ازدواج است. از سوی دیگر افزایش طلاق به علت انتخاب غیراصولی رخ می‌دهد و برخی زوجین نیز رفتارهای نمایشی با یکدیگر دارند و تمایلی به فرزندآوری ندارند چراکه از انتخاب خود مطمئن نیستند.

وی اضافه کرد: برخی از دختران و پسران به علت خستگی ناشی از ارزیابی افراد متعدد پس از مدتی تن به ازدواج با نخستین نفری می‌دهند که سر راه آنها قرار می‌گیرد و در ادامه زندگی فشارهای اجتماعی دیگری را تجربه می‌کنند.

این روانشناس در زمینه راهکارهای افزایش تمایل جوانان به ازدواج گفت: در حال حاضر امیدواری جوانان نیازمند احیای فوری است و لازم است در این زمینه اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت انجام دهیم. بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است، این در حالیست که برخی قصد دارند این موضوع را چندان مهم قلمداد نکنند، اما موضوعات اقتصادی بسیار مهم است.

فروتن در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح زیرساخت‌های فرهنگی اظهارکرد: لازم است آموزش‌های لازم را به جوانان در این زمینه بدهیم این در حالیست که تمام تبلیغات حتی در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی در جهت عکس این موضوع است. به عنوان نمونه در برخی سریال‌ها دختران مجرد سن بالا به نمایش گذاشته می‌شوند.

http://isna.ir/fa/news/93070804904/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

نوشته شده در دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()

ه گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، پیوندی است که طی احکام یار سومی خاص بین زن و مرد در مذهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر شود و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. 

سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. گفتنی است آمارها و شاخص‌های متعددی از موفق تر بودن ازدواج‌های 20 تا 24 سال خبر می‌دهد. 

مصطفی فروتن، محقق علوم رفتاری در رابطه با ازدواج در سن پایین می‌گوید: بیشتر این ازدواج‌های زودهنگام در دیواره‌های مرزی کشور اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: دختران کم سن و سال که خود خواستار ازدواج‌اند تمایل دارد با افرادی که 5/2 برابر سن خود را دارند ازدواج کنند.از پیامدهای ازدواج زود می‌توان، افزایش بی سوادی و کم سوادی بین زنان، چند زنی، فرار از خانه و حتی همسر کشی اشاره کرد. 

فروتن عنوان کرد: گروهی از مردان به دلیل تمکن مالی به سراغ دختران کم سن و سال که در خانواده ضعیف هستند می‌روند و پس از ازدواج با این دختران هر دو طرف احساس برد می‌کنند.  
باید دانست در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و آمارهای سال 89 به بیش از 40 هزار ازدواج ثبتی کودک زیر 15 سال اشاره دارد. 

سبک و نوع ازدواج در کشورما جای کار فراوان دارد و درست است که به ازدواج ترغیب می‌شویم اما ازدواج زیر 15 سال اصل مناسب نیست. 

نوشته شده در سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ توسط نام آوران نظرات ()

فروتن روانشناس در گفتگو باخبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: رابطه هایی که با نیت ازدواج انجام می گیرد، فوایدی هم دارد برای مثال شناخت الگوهای جنسیتی و شناخت ضمنی خصوصیات اخلاقی طرف مقابل داشته باشیم، اما باید تاکید کرد که روابط قبل از ازدواج به نوعی تاثیر معناداری در فرآیندهای روانی افراد به خصوص دختران در آینده خواهد داشت، به این معنی که اگر دختری برای مدتی طولانی با پسری رابطه داشته باشد، پس از مدتی تمام احساسات، اختیارات و افکار او تحت تاثیر فرد مذکور قرار می گیرد و چیزی که امکان دارد در ادامه رابطه اتفاق بیفتد، این است که همه چیز در این بین پاره شود و نفر بعدی که در زندگی دختر می آید میراث ار خاطره ای است که خود فرد مقصر آن نیست.

این روانشناس تصریح کرد: چند آیتم بسیار مهم در روابط پیش از ازدواج وجود دارد، آیتم اول لجام گسیختگی عاطفی و روانی است. دختر و پسری که قبل از ازدواج می پذیرند آزمون و خطا کنند وارد رابطه ای بدون اطمینان می شوند که فردا ممکن است این رابطه نباشد، لجام گسیختگی عاطفی و روانی به معنای این است که ذهن فرد شروع به پرواز می کند و به جایی می رسد که خیلی چیزها برایش بی اهمیت می شود.
 
آیتم بعدی عادت کردن به بی تعهدی است، یعنی فرد مسئولیت پذیری و پاسخگویی را نسبت به خودش و دیگران از دست می دهد و پایبندی به طرف مقابل در زندگی آینده نخواهند داشت.
 
آیتم سوم احساس گناه است، چیزی که اتفاق می افتد این است که همسر امروز من باید از تمام احساسات و عواطف من بهره برداری کند و من نباید در گذشته تمام احساس خود را به فرد دیگری ابراز می کردم که موجب بی رنگ شدن ارتباط اصلی می شود.
 
وی در ادامه بیان کرد: مهمترین آیتم مقیاس های ناخودآگاه است. دختری که با پسری قبل از ازدواج خود رابطه دیگری داشته است بدون اینکه خودش بخواهد فرد قبلی را با همسر فعلی خود مقایسه می کند. راجع به پسران هم همین اتفاق می افتد، حتی اگر همسر فعلی چند پله بالاتر از رابطه قبلی فرد باشد، بازهم خاطرات مشترک و نشانگان قبلی افکار فرد را به طور ناخودآگاه تحت تاثیر قرار می دهد.
 
فروتن در پایان خاطرنشان کرد: شناخت پیدا کردن براساس این دسته از روابط شناخت درستی نیست که در نهایت طلاق جزو تبعات این قضیه است.
 
یک نکته مهم خودشناسی قبل از ازدواج بسیار مهم است، به این معنا که خصوصیات و خلقیات خودمان را بشناسیم و بدانیم دارای چه ویژگی های شخصیتی هستیم. نکته مهم بعدی نظارت اصولی و کارشناسی والدین است، یعنی والدین مهارت های فرزندپروری و ارتباطی با جوانان را بیاموزند و علاوه بر این خود جوانان هم مهارت های زندگی را بیاموزند، به این معنی که بدانند هدف آنها از زندگی چیست، ازدواج چه نتیجه ای برای آنها خواهد داشت، چه فیلترهایی را باید در زندگی خود در نظر بگیرند (مسائل اقتصادی، خانواده و ...) و به طور کلی پکیج مهارت های زندگی را بیاموزند که در نهایت در زندگی خود دچار مشکل نشوند.
 

http://www.yjc.ir/fa/news/4954620/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC

 

نوشته شده در یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()

ازدواج عاقلانه و آگاهانه عامل اصلی خوشبختی هر فرد است وقتی دختران نوجوان را از دنیای کودکانه‌شان جدا می‌کنیم و بر سر سفره عقد می‌نشانیم به راستی این قصد را داریم که برای وی یک زندگی پر از خوشبختی رقم بزنیم.
مصطفی فروتن روانشناس و محقق اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، گفت: بیشتر این ازدواج‌های زودهنگام دردیواره‌های مرزی کشور ما اتفاق می‌افتد.
 
بخش اعظمی از این ازدواج‌ها با رویکرد اقتصادی صورت می‌گیرد با گسترش فضای صنعتی جوامع بشری این مبحث نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی اتفاق می‌افتد.
 
وی در ادامه بیان داشت: در رویکردهای اقتصادی به هنگام ازدواج دختران کم سن و سال به نوعی تمایل به ازدواج با افرادی دارند که 2.5 برابر آنها سن دارد.
 
فروتن در ادامه اظهار داشت: رویکردهای اقتصادی در زمینه ازدواج دختران زیر 15 سال شامل دو تیم زیر می‌شود:
 
گروهی که تحت فشار خانواده خود تن به ازدواج زودهنگام می‌دهند بعضا بعضی از افراد به خاطر افزایش یارانه دختران کم سن و سال خود را مجبور به ازدواج می‌کنند.
 
گروه دیگر مردانی هستند که به دلیل تمکن مالی به سراغ دختران کم سن و سال که از خانواده‌های ضعیف هستند می‌روند و پس از ازدواج با این دختران هر دو طرف احساس برد در این معامله را دارند.
 
وی در ادامه بیان داشت: مشکل اصلی این سبک ازدواج‌ها زمانی شروع می‌شود که دختر وارد دهه دوم یا سوم زندگی خود می‌شود در این زمان است که دختر بیان می‌کند که من در نوجوانی نیاز به کسی داشته‌ام که بتواند من را از لحاظ مالی حمایت کند و به همین دلیل ازدواج کرده‌ام اما حالا در دهه بالاتر زندگی‌اش از این نوع ازدواج پشیمان است.
 
هنگامی که فرد نشسته است هر نوع آبی را می‌نوشد ولی وقتی رفع عطش پیدا کرد تازه به مزه آب فکر می‌کند و در این زمان است که به بعد عاطفی ازدواج نیز فکر می‌کند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: سبک و نوع ازدواج در کشور ما جای کار فراوان دارد درست است که به ازدواج ترغیب می‌شویم اما ازدواج زیر 15 سوال در زمان طفولیت اصلا مناسب نیست.
 
درخصوص زمینه‌های اقتصادی فراهم کردن یک رفاه نسبی باعث می‌شود که خانواده دخترانشان را به خاطر مشکلات مالی مجبور به ازدواج کنند؟؟

http://www.yjc.ir/fa/news/4924272/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
نوشته شده در چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()

یک روانشناس گفت: اعلام چنین اخباری باعث افزایش فساد و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مصطفی فروتن، روانشناس در گفتگو با  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: وقتی چنین آماری از 2.5 برابر بودن دختران ازدواج نکرده نسبت به پسران اعلام می‌شود این موضوع باعث تخریب روانی دختران در جامعه می‌شود.
وی ادامه داد: این خبر باعث شد که برخی دختران با این تفکر که ممکن است در آینده موقعیت و شرایط ازدواج برایشان پیش نیاید، بدون تفکر به خواستگارهایی که چندان شایستگی ازدواج نداشتند پاسخ مثبت دادند. 
این روانشناس اذعان داشت: با اعلام این خبر برخی از دختران در ناامنی، دلهره و فضای روانی تشنج قرار گرفتند و گاهی پسران با سو استفاده از این موضوع، با سرکوفت دختران اقدام به فریب دادن آن‌ها می‌کنند.
 
فروتن در پایان تاکید کرد: اعلام برخی آمارها احساس خوشایندی در جامعه ایجاد نمی‌کند و شایسته است قبل از اعلام هرگونه آماری تبعات آن در فضای جامعه سنجیده شود زیرا چنین اخباری نه تنها فوایدی به بار نمی‌آورد بلکه گاهی باعث افزایش فساد و آسیب‌های اجتماعی نیز می‌شود.

آدرس خبر :‌http://www.lahzebelahze.ir/source/1904253/%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1

نوشته شده در دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳ساعت ٥:۱٦ ‎ق.ظ توسط نام آوران نظرات ()

ازدواج در تجردگرایی جوانان رنگ می بازد

خبرگزاری شبستان: روان‌شناس، مدرس و محقق علوم رفتاری با اشاره به عوامل تجردگرایی جوانان تاکید کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ‌سازی از مهم‌ترین عوامل سازنده در تشویق و ترغیب جوانان به تشکیل خانواده است.

 

مصطفی فروتن، روان‌شناس، مدرس و محقق علوم رفتاری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی شبستان با اشاره به عوامل تجردگرایی، گفت: تجردگرایی به معنای عدم تمایل به ازدواج نیست و در مواقعی شرایطی ایجاد می‌شود که دختر و پسر جوان مجبور هستند مجرد باقی بمانند.

 وی با بیان اینکه نباید تصور کنیم همه جوانان مجرد دوست دارند در این شرایط باقی بمانند، خاطرنشان کرد: با توجه به آمارهایی که وجود دارد آمار فقدان ازدواج‌ها و نامتعادل‌بودن میانگین توزیع جنسیتی دختر و پسر بحران‌هایی ایجاد می‌کند که از آن جمله تجردگرایی جوانان می‌باشد.

 روان‌شناس، مدرس و محقق علوم رفتاری با اشاره به آمارهای رسمی در خصوص میزان ازدواج و طلاق در کشور ادامه داد: به ازای هر سه ازدواج یک طلاق و در برخی نقاط کشور این تناسب 2 به یک و در مناطقی نیز هرم منفی را شاهد هستیم.

 فروتن با اشاره به عوامل تجردگرایی جوانان تصریح کرد: رشد زندگی صنعتی، عوامل اقتصادی و عدم مسئولیت‌پذیری، عوامل اجتماعی، اثر مشاهده، جابجایی نظام ارزش‌ها، افزایش سطح توقعات از مهم‌ترین شاخصه‌های گرایش جوانان به زندگی مجردی است.

 وی صرف‌نظر از عدم تمایل یا تمایل دختران و پسران به زندگی مجردی خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش زندگی صنعتی افراد به دلیل مشغله‌های ذهنی بالا و دور شدن از زندگی سنتی فرصتی برای فکر کردن به ازدواج ندارند.

 فروتن، عوامل اقتصادی را یکی از مؤثرترین شاخصه‌ های تجردگرایی در جوانان برشمرد و افزود: عوامل اقتصادی زیرساخت تمام ارتباطات را تأمین می‌کند، بنابراین باید یک پیوست اقتصادی در همه تعاملات و ارتباطات داشته باشیم چرا که مشکلات اقتصادی و معیشتی که وجود دارد یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رغبت برای تشکیل زندگی مشترک به‌ویژه در پسران است.

 روان‌شناس، مدرس و محقق علوم رفتاری، مسئولیت‌پذیری را یکی از شاخصه‌هایی عنوان کرد که افراد باید آن را بیاموزند در حالی که می‌بینیم برخی از جوانان اساسا تمایلی برای پذیرفتن مسئولیت ندارند.

 وی تاکید کرد: ازدواج در کنار زیبایی‌هایی که دارد مسئولیت اخلاقی، حقوقی و مدنی نیز به دنبال دارد که این مقوله رغبت برخی از جوانان را به ازدواج کاهش می‌دهد.

 فروتن، عوامل اجتماعی را از دیگر شاخصه‌های تأثیرگذار در تجردگرایی جوانان برشمرد و گفت: عوامل سیاسی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که جوانان را به بی‌رغبتی سوق می‌دهد و در جوامعی که این عوامل ناپایدارتر باشد، رغبت جوانان به تشکیل زندگی کاهش می یابد.

 وی اثر مشاهده را از دیگر شاخصه‌های تأثیرگذار در تجردگرایی نسل جوان عنوان کرد و افزود: افزایش مشاهده طلاق‌های شناسنامه‌ای و طلاق عاطفی در جامعه، گسترش همزیستی مسالمت‌آمیز بین زوج‌ها در جامعه باعث می‌شود جوانان شرطی شده و ذهنیت منفی در مورد ازدواج برای آنها ایجاد شود.

 فروتن یادآور شد: جابجایی نظام ارزش‌ها از دیگر عوامل مؤثر در تجردگرایی نسل جوان است به طوری که در گذشته دختران در سنین پایین سریع ازدواج می‌کردند اما امروز در خانواده ایرانی ازدواج در سن پایین جایگاه خود را از دست داده و به عبارتی تابوی ازدواج در سن پایین از بین رفته است.

 روان‌شناس، مدرس و محقق علوم رفتاری ادامه داد: نظام ارزش‌ها در خانواده‌های ایرانی تغییر کرده و  تابوی ازدواج در سنین پایین در خانواده ها از بین رفته است.

 فروتن، افزایش سطح توقعات را از دیگر عوامل عدم تمایل به ازدواج برشمرد و افزود: ازدواج‌های صنعتی در جامعه گسترش یافته و اساسا برخی دختران و پسران به دنبال افرادی می‌روند که استطاعت مالی بالایی داشته باشند یعنی فرد مقابل باید یک‌سری استانداردهای ریالی خاصی داشته باشد.

 وی ادامه داد: افزایش سطح تحصیلات باعث شده تا سطح توقعات جوانان افزایش یابد و مدرک‌گرایی نیز مزید بر علت شده، در واقع مدرک بجای معرف افزایی به ابزاری برای افزایش سطح توقعات جوانان تبدیل شده که در چنین جامعه‌ای شاهد کاهش آمار زاد و ولد و تولید مثل خواهیم بود.

 فروتن، نقش ازدواج‌های سفید را در عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده بسیار مهم ذکر کرد و افزود: خیلی از زوج‌ها با هم زندگی می‌کنند و بسیار به هم متعهد هستند و همه مناسبات زندگی را با هم هماهنگ می‌کنند اما حاضر نیستند اسم‌شان در شناسنامه همدیگر ثبت شود که متأسفانه در اغلب موارد خانواده‌ها از این ارتباط مطلع هستند.

 روان‌شناس، مدرس و محقق علوم رفتاری، گسترش روابط ناپایدار را از دیگر عوامل تأثیرگذار در تجردگرایی نسل جوان برشمرد و ادامه داد: از بعد روان شناسی تاثیرات مفنی بر روی افراد دارد و از بعد جامعه‌شناسی این عامل باعث رشد منفی جمعیت خواهد شد.

 وی با اشاره به راهکارهای کاهش تجردگرایی در نسل جوان اظهار داشت: تا وقتی که زیرساخت درستی در خصوص ازدواج جوانان وجود نداشته باشد نمی توانیم نسخه ای برای این قضیه بپیچیم.

 فروتن با اشاره به اینکه در حال حاضر سه میلیون زوج منتظر وام 2 میلیون تومانی هستند، تاکید کرد: این در حالی است که زوج های جوان برای اجاره یک آپارتمان 50 متری معمولی باید 20 میلیون تومان پول پیش و ماهیانه 500 هزار تومان داشته باشند.

 نقش موثر ایجاد زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ‌سازی در تشویق جوانان به ازدواج

این روان‌شناس تاکید کرد: قبل از هر چیز باید اراده بر این باشد که موضوع ازدواج جوانان حل شود و فعل خواستن به واقعیت تبدیل شود که این امر زمانی محقق می‌شود که دست اندرکاران امر بخواهند صورت‌مسئله را حل کنند.

 فروتن خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ‌سازی از مهم‌ترین عوامل سازنده در تشویق و ترغیب جوانان به تشکیل خانواده است.

 وی تاکید کرد: امروز دیگر شعار و امثال آن کمکی به حل مسئله ازدواج جوانان نمی‌کند چرا که امید به زندگی جوانان به مرحله اضطرار رسیده در چنین شرایطی اقدامات بلندمدت و فرهنگی و یک‌سری اقدامات ضرب‌العجل و سریع لازم است که بتواند صورت‌مسئله را به صورت کارشناسی حل نماید.

 فروتن خاطرنشان کرد: در مرحله اول نیت و عزم ملی و حاکمیتی برای حل این قضیه لازم است و سپس ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی با راهبردهای بلندمدت، ایجاد زمینه کارشناسی برای اختصاص تسهیلات است، البته نباید تصور شود این تسهیلات لزوما مادی و در قالب وام باشد.

 وی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم تا پنج سال اول زندگی مشترک جوانان در یک استمرار و استقرار سپری شود و دغدغه‌ای از بابت پرداخت اقساط و اجاره‌بها نداشته باشند که اعطای تسهیلات نیاز به کار تخصصی دارد و نقش گروه حاکمیت در این قضیه بسیار مهم و تاثرگذار است.

http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=5&Id=383181&Mode=

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ توسط نام آوران نظرات ()

به روزترین نوع ازدواج

منظور از ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون عقد رسمی با هدف طلاق آسان است .
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ؛  این روزها افسار خلاقیت در ایجاد فرهنگ جدید در دست غربی‌هاست از پدیده ای که تا چندی پیش درگیر آن بودیم و هستیم یعنی جشن طلاق گرفته تا امروزی ترین فرهنگ وارد شده یعنی ازدواج سفید! منظور از ازدواج سفید، زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج رسمی است یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون جاری شدن خطبه عقد یا صیغه برای زندگی ، زیر یک سقف می روند و مانند زن و شوهر با هم زندگی می کنند به صورت همخانه!
 
مصطفی فروتن، محقق علوم رفتاری با اشاره به اینکه تمایل به  ازدواج کاهش یافته و شاهد طلاق‌های هیجانی هستیم، طلاق را عامل اصلی بوجود آمدن این نوع روابط دانست و گفت: تعهدات و ارتباطات در ازدواج های سفید مانند ازدواج‌های رسمی است اما ایرانیها دل خوش به این هستند که درگیر کشمکش ها و گرفتاری‌های پس از طلاق مانند مهریه،

دادگاه

و... نمی‌شوند در آمریکا نزدیک به اواخر دهه 1990 ، 50 تا 60درصد زوج ها حداقل پیش از ازدواج رسمی مدتی را بدون ازدواج می‌گذرانند این در حالی است که قبل از 1970 زندگی بدون ازدواج رسمی غیر قانونی بوده است.
 
در فرانسه نیز این نوع ازدواج ها تنها به خاطر منفعتشان صورت می گیرد و بعد از اینکه نیازشان برطرف شد از هم جدا می شوند در این نوع کشورها این ازدواج به زن قدرت می دهد اما در ایران این ازدواج کاملا به ضرر زن تمام می شود.
 
3/2 زوج های آمریکایی پیش از ازدواج رسمی مدتی را بدون ازدواج با یکدیگر زندگی می کنند اما در ایران به علت اینکه جامعه‌ای اسلامی است و به هیچ عنوان چنین پدیده‌هایی تعریف نشده و ازدواج‌ها به صورت مخفیانه انجام می شود آماری در این خصوص وجود ندارد.
 
فروتن نیز درباره کاهش نرخ رشد جمعیت گفت: رشد جمعیت، توسعه و گسترش نیاز به امید دارد. وقتی امیدی در زندگی، رفتار اجتماعی و بهبود زندگی نداریم  حتما چیزی را تولید نمی‌کنیم و چون عالی ترین محصول نوع بشر تولید مثل است به همین جهت نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا می کند به دنبال ، آن نرخ  تولید ملی و اجتماعی نیز پایین می آید و وابستگی اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا می کند .ازدواج سفید از ابتدا به طلاق بی دردسر و راحت فکر می کند. پس بهتر بود اینگونه روابط به جای ازدواج سفید، طلاق سفید نام می گرفت. 
 
http://www.akairan.com/havades-akhbar/yjc/a9200544737164102.html
نوشته شده در چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ توسط نام آوران نظرات ()

جامعه > خانواده - شفا آنلاین نوشت:
 

یک روانشناس با بیان این که سرمای بعد از ازدواج عوامل متعددی دارد گفت: به طور نسبی پس از فروکش کردن هیجانات بعد از ازدواج ،زوجین به آهستگی و براساس شرایطی از هم فاصله می گیرند.

دکتر مصطفی فروتن ضمن اعلام این مطلب که به صورت علمی وفنی نمی توان گفت بروز سردی درروابط میان زن و شوهرها در ماه یا سال چندم ایجاد می شود به دلایل شکل گیری وبروز این مشکل جدی پرداخت

 

انتخاب غیر اصولی

این روانشناس نخستین عامل سردی میان زوجین پس از ازدواج را ناشی از انتخاب غیراصولی دانست و تصریح کرد: به طور کلی انتخاب همسر کمتر بر اساس چک لیست هایی که هر فردی در نظردارد اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: یعنی بخش قابل توجهی از انتخاب ها بر اساس رویکردهای اقتصادی و ظاهری ، دوستی های خیابانی- ازدواج های سنتی و... صورت می گیردکه انتخاب های غیر اصولی محسوب می شوند.

 

فقدان مهارت های زندگی

پژوهشگر علوم رفتاری اظهار کرد: گاهی مواقع نیز به رغم انتخاب اصولی ولی به دلیل فقدان مهارت های زندگی، رابطه زن و شوهرها به سمت سردی پیش می رود.

 

عدم مسوولیت پذیری فردی در خانواده

وی با بیان این که به دلیل نیاموختن بحث تعهد در زندگی قبلی افراد، زندگی زناشویی رنگ خاکستری به خود می گیرد گفت: عدم مسوولیت پذیری فرد در خانواده که به دلیل عدم تناسب آموزش اتفاق می افتد از دیگر دلایل سردی میان زوجین محسوب می شود.

 

زندگی صنعتی رو به مدرنیته

دکتر فروتن گفت: زندگی صنعتی برگرفته از زندگی مدرنیته و شرایط خاصی که وجود دارد زوجین را به سمت و سویی می برد که بدون میل باطنی آنها را درگیر یکسری اتفاقات می کند.

وی ضمن اشاره به این که فضای خاکستری زندگی صنعتی بر بسیاری مسائل تأثیرگذار است ادامه داد: شاخص ترین آنها بر زندگی زوجین بوده و از اسمش مشخص است که چه بلاهایی بر سر انسان می آورد.

 

فشارهای اقتصادی

این روانشناس فشارهای اقتصادی را به دنبال زندگی صنعتی ازدیگرعوامل سردی میان زوجین دانست و افزود: با توجه به این که گستره فعالیت هایی که زوجین باید انجام دهند بیش از حد توانشان است بنابراین خستگی های مربوطه نیز منجر به سردی روابط میان آنها می شود.

به گفته وی بیکاری و قوانینی که در حوزه زندگی زناشویی وجود دارد مانند بحث مهریه ونوع نگاهی که به ازدواج می شود نیزناشی از زندگی صنعتی است که در نهایت به سردی میان زوجین دامن می زند.

 

طلاق عاطفی

وی با بیان این که سکوت نخستین نشانه طلاق عاطفی است تأکید کرد: یعنی زن و شوهر دیگرحرفی برای گفتن با هم ندارند و تلویحأ حتی برفک تلویزیون را تماشا می کنند اما حاضر نیستند همسرشان را ببینند.

پژوهشگر علوم رفتاری عامل طلاق عاطفی را ناشی از همان عامل اول یعنی انتخاب غیراصولی دانست و افزود: در برخی شرایط افراد به صورت عاطفی- احساسی رفتار می کنند و برای انتخاب همسر به رغم آگاهی از یکسری رفتارهای بد طرف مقابل تن به ازدواج می دهند.

وی در خصوص عواقب بروز طلاق عاطفی گفت: به دنبال طلاق عاطفی هر فردی در فضای تاریکی و تنهایی خودش می خزد که اینجا باید به خاصیت رنگ خاکستری توجه شود. رنگ خاکستری به تنهایی جذاب نیست اما در کنار سایر رنگ ها به شدت جذاب می شود یعنی روابط خارج از چارچوب اتفاق می افتد. یعنی کوچک ترین احساس خوبی که یکی از زوجین از یک موقعیت یا فرد دیگری بگیرند زمینه ساز رفتارهایی خارج از عرف( نه حتمأ خیانت) می شود.

به گفته فروتن  حتی بروز رفتارهای به ظاهرساده و در کلام سطحی( مانند صحبت تلفنی با یک جنس مخالف) منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد. در ادامه، زندگی های خاکستری پس از این اتفاقات در نهایت طلاق شناسنامه ای رخ می دهد و یا زندگی بر اساس همان مدار خاکستری یعنی به طوری که هر کسی کار خودش را می کند پیش می رود.

وی با بیان این که بسیاری از زندگی ها به جایی می رسد که به صورت نرمال تمام نمی شود هشدار داد: قتل های خانوادگی،اعتیاد و موارد بسیاری از این قبیل نیز رخ می دهد.

پژوهشگر علوم رفتاری گفت:بررسی ها نشان میدهد معمولأ والدین زوج هایی که دچار سردی روابط می شوند خودشان آموزش های لازم و کافی را ندیده اند. بسیاری والدین تصور می کنند بچه های امروزه زیاده خواهند در صورتی که الگوهای فرزند پروری را باید بیاموزند و منطبق با آن عمل کنند. همچنین راجع به چنین مسائلی با آنها به تعامل بپردازند. زوجین برای حل سردی حاکم بر روابطشان باید مهارت هایی را که لازم دارند کسب کنند در حقیقت باید بدانند که درآینده به چه چیزهایی نیاز پیدا خواهند کرد.

فروتن گفت: گروه حاکمیت یا اجتماعی هم در قبال این موضوع به نوعی مسوولیت فنی دارد. زیرا شاخص ترین دلیل بروز زندگی های خاکستری ناشی از افزایش مشکلات اقتصادی است.

به گفته وی در واقع گروه حاکمیت باید به این فکر باشد که با کار کارشناسی این موضوع را به طور ویژه مورد توجه قرار دهد.

 

اصلاح قوانین مدنی

وی تأکید کرد: همچنین قانون هایی مانند نفقه،مهریه و... به کار کارشناسی جدیدی نیاز دارد. بحث آموزش های اجتماعی - کاربردی که از رسانه ملی وسایررسانه ها مطرح می شود به طور قطع تأثیرات مثبتی بر زوجین خواهد گذاشت

http://khabarfarsi.com/ext/8699182

نوشته شده در چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ توسط نام آوران نظرات ()

یک آسیب شناس در گفت‌وگو با ایلنا هشدار داد:
ازدواج‌های صنعتی، ارمغان اولویت مسائل مالی در ازدواج
 
تفاوت خرده فرهنگی در ابتدای ازدواج به صورت بحث‌های ساده و در قالب شوخی مطرح می‌شود و در ادامه این بحث‌ها با واکنش‌ها غیر منطقی رو به رو می‌شود.

ایلنا: یک آسیب‌شناس گفت: با قرار گرفتن مسائل مالی در اولویت ازدواج، ازدواج به یک صنعت تبدیل شده است و تا زمانی که ازدواج‌ها صنعتی باشند نمی‌توان انتظار موفقیت در زندگی را داشت.

مصطفی فروتن در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اهمیت کانون خانواده گفت: در ساختار آسیب‌شناسی محور خانواده مهم‌ترین محور محسوب می‌شود چرا که از خانواده، بزرگ‌ترین محصول فرهنگی یعنی کودکان که از چرخه عاطفی و روانی خانواده فرهنگ را به نسل بعد منتقل می‌کنند حاصل می‌شود.

وی در رابطه با آسیب‌های خانواده گفت: این آسیب‌ها به سه بخش آسیب‌های قبل از ازدواج، آسیب‌های زمان ازدواج و آسیب‌های بعد از ازدواج تقسیم می‌شود.

این آسیب‌شناس در رابطه با آسیب‌های بعد از ازدواج خاطر نشان کرد: مهم‌ترین مشکلات در بعد از ازدواج ناشی از ندانستن مفهوم زندگی مشترک در زوج‌های جوان است به طوری که هدف از ازدواج را نمی‌دانند.

فروتن ضمن اشاره به اهمیت نزدیکی خانواده در ازدواج تصریح کرد کرد: مباحث فرهنگی و طبقاتی نه به عنوان عامل تعیین کننده بلکه به ععنوان عامل تسهیل کننده زندگی نقش مهمی را ایفا می‌کند به طوری که اگر خانواده‌ها، فرهنگ و رفتارهای مشترک داشته باشند به علت تجربه‌های مشترک یا مشابه به راحتی رفتارهای متقابل را ارزیابی می‌کنند.

وی ضمن اشاره به اهمیت دخالت خانواده‌ها در آسیب‌های بعد از ازدواج گفت: این نوع دخالت‌ها که با حسن نیت صورت می‌گیرد به علت دخالت‌ها و مشورت‌های غیر علمی و غلط منجر به افزایش مشکلات و آسیب‌ها می‌شود.

این آسیب‌شناس در رابطه با فرهنگ رایج در کشور خاطر نشان کرد: فرهنگ کلان کشور، فرهنگ مذهبی است که در تمام شعائر ملی اسلامی آشکار و نمایان است ولی تفاوت فرهنگی در بین خانواده در خرده فرهنگ‌های جاری جامعه است که هر منطقه‌ای در کشور خرده فرهنگ منحصری دارد که در صورت عدم توجه به تفاوت این خرده فرهنگ‌ها در قبل از ازدواج، مشکلات زیادی بوحود می‌آید.

وی ادامه داد: تفاوت خرده فرهنگی در ابتدای ازدواج به صورت بحث‌های ساده و در قالب شوخی مطرح می‌شود و در ادامه این بحث‌ها با واکنش‌ها غیر منطقی رو به رو می‌شود.

فروتن در ضمن اشاره به اهمیت شناخت‌های عاطفی و هیجانی تاکید کرد: در کشور به علت فرهنگ‌ها و سنت‌های قدیمی اجازه تعامل سالم بین دختران و پسران داده نمی‌شود و همین امر موجب می‌شود تا از ماهیت عاطفی و هیجانی شناخت نداشته باشند که در ‌‌نهایت شاهد بروز اتفاقات ناشی از عدم شناخت عاطفی جوانان هم چون ازدواج زوج‌های هم سن و حتی دختران مسن‌تر با پسران کم سن می‌شود.

وی ادامه داد: ازدواج بدون رعایت سن مشکلات زیادی را به همراه دارد چرا که بلوغ عاطفی دربین دختران و پسران متفاوت است که این تفاوت می‌تواند بستر بسیاری از مشکلات در خانواده باشد.

فروتن در رابطه با اهمیت مسئولیت پذیری در خانواده گفت: متاسفانه پسران پس از تشکیل خانواده فکر می‌کنند توانایی لازم در اداره خانواده را دارند و این در حالی است که اداره کردن خانواده را در کار کردن بیرون از خانواده و تامین نیازهای مالی خانواده می‌دانند این در حالی است که اهالی خانه در زمان بازگشت پدر به خانواده منتظر مسئولیت‌های پدر خانواده در خانواده هستند.

وی ادامه داد: در اغلب خانواده از پدران به عنوان یک بدهکار در انجام وظایف خانواده نام برده می‌شود و در مقابل پدران از خانواده طلبکار هستند.

این آسیب‌شناس در رابطه با اولویت خانواده‌ها در ازدواج خاطر نشان کرد: متاسفانه با قرار گرفتن مسائل مالی در اولویت ازدواج، ازدواج به یک صنعت تبدیل شده است و تا زمانی که مبانی عاطفی نادیده گرفته شوند و ازدواج‌ها صنعتی باشند نمی‌توان انتظار موفقیت در زندگی را داشت.

این آسیب‌شناس استفاده از ماهواره را یکی از اصلیترین عامل‌های فروپاشی خانواده خواند و گفت: بنا به تحقیقات ماهواره تنها باعث انحلال فرهنگ و آموزش‌های غیر مستقیم خیانت و انتقام در خانواده‌ها می‌شود.

فروتن با آموزش مهارت‌های زندگی اشاره کرد و گفت: آموزش مهارت‌های زندگی بسیار مهم و تاثیر گذار در خانواده است و نبود این مهارت موجب تشنج در کانون خانواده می‌شود و فرزندانی که در یک خانواده متشنج بزرگ می‌شوند مسلما نمی‌توانند در تشکیل خانواده موفق عمل کنند.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=6084

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ توسط نام آوران نظرات ()


یکی از آسیب هایی که بعد از ازدواج رخ می دهد مسائل و مشکلاتی است که هریک از زوجین در زندگی قبل از ازدواج داشته اند و این موارد خودآگاه یا ناخودآگاه به زندگی مشترک کشیده می شود و می تواند اثرات مثبت یا منفی زیادی داشته باشد.
     یکی از بزرگترین آسیب ها پنهان کاری های قبل از ازدواج است که بررسی نتایج و مشکلات ناشی از این پدیده نشان می دهد صداقت تا چه حد در زندگی مشترک الزامی است. با نگاهی به این پرونده در می یابیم مرد به علت نداشتن خودباوری کافی سال ها انزوای عاطفی را تحمل کرده و چون به واسطه شغلش در خود احساس حقارت و کمبود می کرده این موضوع را که دارای نشان اجتماعی خوبی نیست، پذیرفته. از سوی دیگر به خاطر بالارفتن سنش خواسته ها و تمایلاتش نیز بالارفته و فکر می کند حالاکه تصمیم به ازدواج گرفته پس باید اتفاق ویژه ای در زندگی اش رخ دهد. در واقع مواجهه ای منطقی با ازدواج نداشته و وقتی باچنین مشکلی در زندگی مشترک روبه رو شده به دلیل این که راهکار، مهارت و تکنیک علمی مقابله آن را نیز نیاموخته به جای حل معضل، مجادله ای غیرمنطقی رخ داده است.
     بدین ترتیب کوچک انگاری مشکلات، مسخره کردن یکدیگر و کم دانشی و نداشتن مهارت های کافی دست به دست هم داده و این اختلاف، آنها را به فرجام شومی کشانده است.
     حال آن که هر فردی ممکن است مشکلات جسمی یا حتی روحی و روانی خاصی داشته باشد که حتی برخی از آنها به شکل وراثتی به او رسیده است اما این معلولیت یا محدودیت ها نباید باعث مشکل ، اختلاف یا قتل و جنایت شود. پس بهتر است چنانچه توان حل مشکلات را نداریم از متخصصان این عرصه کمک و راهنمایی بگیریم تا یک مشکل قابل حل و ساده به جنایتی جبران ناپذیر تبدیل نشود.
         
 
 روزنامه ایران، شماره 5207 به تاریخ 1/8/91، صفحه 16 (قضایی -حقوقی)

نوشته شده در دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ توسط نام آوران نظرات ()


Design By : Pichak